Prezes Klubu Ondraszek
Krzysztof Kołaczek
Tel: +48 602 102 600
e-mail : 602102600@wp.pl

Wice-Prezes Klubu Ondraszek
Marek Papierniak
Tel: +48 502 260 290
e-mail : marek.papierniak@gmail.com

Skarbnik Klubu Ondraszek
Bogusława Papierniak
Tel: +48 501 275 005
e-mail : boguslawapap@gmail.com

Autorzy tekstów
Krzysztof Kołaczek, Renata Owczarzy, a od 2022r.  Bogusława i Marek Papierniak

Kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego