ekipa „Ondraszkowa” w Chinach

Zlot w Niedzicy – „Polana-Sosny”

ekipa „Ondraszków” na Węgrzech – Cserkeszolo i Mosonmagyomar, Chorwacja i Białowieża